Ovestin

Kvenhormón | Verðflokkur: G | Töflur lyfseðilsskyldar/Skeiðarkrem og -stílar lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Estríól

Markaðsleyfishafi: Organon | Skráð: 1. janúar, 1988

Estríól er náttúrulegt kvenhormón. Það hefur svipuð áhrif en nokkuð styttri verkunartíma en estradíól, sem er virkasta estrógen líkamans. Estríól er notað til að vega upp einkenni estrógenskorts, t.d. eftir tíðahvörf. Estrógenskortur leiðir til hrörnunar í slímhúð legs og legganga. Í kjölfarið geta fylgt bólgur og aukin hætta á sýkingum. Þegar estríól er notað staðbundið í formi legkrems eða legstíla dreifist það lítið um líkamann og áhrif þess eru að mestu bundin við leg og leggöng. Ef estríól er notað eitt sér getur það valdið ofvexti í slímhúð legsins. Því er æskilegt að nota prógesterón, annað kvenhormón, reglulega á hverju tímabili en saman viðhalda þessi hormón jafnvægi í slímhúðinni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku, legkrem og legstílar í leggöng.

Venjulegar skammtastærðir:
Töflur: 1-4 mg einu sinni á dag, helst alltaf á sama tíma. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Legkrem: 1 stjökufylli (0,5 mg) að kvöldi daglega í 2-3 vikur síðan 2svar í viku. Legstílar: 0,5 mg að kvöldi daglega í 2-3 vikur síðan 2svar í viku.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hormónið byrjar að hafa áhrif á innan við 1 klst. en einkenni estrógenskorts geta varað í einhverjar vikur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Töflur: Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef fleiri en 36 klst. líða frá síðasta skammti skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Legkrem og legstílar: Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal uppbótarmeðferð við estrógenskorti í samráði við lækni. Einkenni estrógenskorts geta komið fram aftur þegar töku lyfsins er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í skoðun. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru tíðari í upphafi meðferðar og eftir því sem skammtar eru stærri. Hjá 3-10% þeirra sem taka lyfið koma einhverjar aukaverkanir fram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytingar í brjóstum        
Gula          
Háþrýstingur          
Óeðlilegar blæðingar          
Spenna í brjóstum          
Staðbundin erting (krem og stílar)          
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti        

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið. Lyfið getur dregið úr mjólkurmyndun.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið hentar vel eldri konum.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.