Truxal

Sefandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klórprótixen

Markaðsleyfishafi: Lundbeck | Skráð: 1. desember, 1972

Truxal inniheldur virka efnið klórprótixen. Lyfið er sefandi og það dregur úr sturlunareinkennum sem fylgja geðklofa, oflæti og elliglöpum, svo sem ofskynjunum, ranghugmyndum og hugsanavillum. Lyfið hefur líka áhrif á ýmsa aðra geðræna þætti eins og kvíða, hræðslu, óróa, spennu o.fl. Talið er að einkenni komi fram vegna of mikillar virkni ákveðinna taugaboðefna í heila, þaðan sem skapferli, hegðun og skynjun er stjórnað. Klórprótixen dregur úr áhrifum þessara taugaboðefna. Verkun lyfsins tengist þó aðallega áhrifum á virkni dópamíns og serótóníns. Lyfið hefur líka róandi og svæfandi áhrif. Klórprótixen er auk þess notað við fráhvarfseinkennum áfengissýki, sem og hegðunartruflunum hjá börnum, öldruðum, flogaveikum og þroskaheftum, líka við þunglyndi í litlu mæli. Áhrifa lyfsins gætir víða í heila og því getur lyfið raskað jafnvægi boðefna í heila þaðan sem stjórnun hreyfinga fer fram. Þetta getur leitt til hreyfitruflana, sem líkjast einkennum parkinsonsveiki, og ósjálfráðra hreyfinga. Í samanburði við önnur lyf í sama flokki hefur klórprótixen hins vegar tiltölulega lága tíðni hreyfitruflana og síðkominna hreyfitruflana (tardive dyskinesia) og hentar því oft vel til viðhaldsmeðferðar. Lyfið getur magnað áhrif verkjastillandi lyfja, auk þess að hafa kláðastillandi áhrif og verkun við ógleði.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
50-300 mg á dag. Töflurnar takist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Fyrstu áhrif koma fram eftir 1½-2 klst. Hámarksáhrif koma fram eftir nokkrar vikur.

Verkunartími:
6-18 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins lýkur. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Nauðsynlegt er að fylgjast vel með sjúklingum á langtímameðferð, sérstaklega þeim sem nota stóra skammta, og reyna að halda viðhaldsskammti í lágmarki. Samfelld notkun lyfs til lengri tíma getur leitt til síðkominna hreyfitruflana (tardive dyskinesia), en miðað við önnur lyf í sama flokki hefur klórprótixen hins vegar lága tíðni slíkra hreyfitruflana. Þær koma þá fram sem ósjálfráðar hreyfingar, oftast í andlitsvöðvum. Þessar aukaverkanir geta verið óafturkræfar, en í flestum tilfellum ganga þær til baka á nokkrum mánuðum eftir að lyfjagjöf er hætt. Munnþurrkur af völdum lyfsins getur skaðað tannhold og slímhúð í munni við langtímanotkun og góð tannhirða reynist því nauðsynleg.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þ.e. koma frekar fram og eru meiri eftir því sem skammtar eru stærri. Lyfið veldur mun sjaldnar hreyfitruflunum en önnur sefandi lyf.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun          
Gula          
Hraður hjartsláttur, stöðubundinn lágþrýstingur          
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni          
Krampar        
Munnþurrkur, hægðatregða          
Sjónstillingartruflanir          
Sljóleiki          
Útbrot, kláði          
Þvagtregða        
Þyngdaraukning          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun
 • þú sért með blóðsjúkdóm
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með gláku
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú sért með æxli í nýrnahettum
 • þú sért með þvagtregðu eða stækkun í blöðruhálskirtli
 • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.