Kerendia

Þvagræsilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Finerenón

Markaðsleyfishafi: Bayer | Skráð: 16. febrúar, 2022

Kerendia er notað til meðferðar hjá fullorðnum með langvinnan nýrnasjúkdóm í tenglsum við sykursýki af tegund 2. Kerendia inniheldur virka efnið finerenón sem er í flokki þvagræsilyfja. Það hindrar virkni hormóna sem kallast saltsterar sem að geta skaðað nýrun og hjartað.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Filmuhúðaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla 1 sinni á dag. Það má taka lyfið með eða án matar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Þú mátt ekki borða greipaldin eða drekka greipsafa á meðan þú tekur lyfið.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni eða Eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Virðist án vandkvæða. Læknir sendir þig í blóðprufu áður en þú getur byrjað að taka lyfið og eftir að þú hefur tekið lyfið í 4 vikur. Læknir gæti sent þig í reglulegar blóðrannsóknir til að fylgjast með.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Kláði          
Lágur blóðþrýstingur          
Ógleði          
Þreyta, slappleiki          
Blóðkalíumhækkun          

Milliverkanir

Lyfið milliverkar við ýmis lyf því á að láta lækni vita af öllum lyfjum sem þú tekur. Þú mátt ekki borða greipaldin eða drekka greipaldinsafa.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með Addisonssjúkdóm
  • þú sért með hjartabilun
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Það má ekki taka lyfið á meðgöngu. Ef þú getur orðið þunguð skaltu nota örugga getnaðarvörn á meðan lyfið er tekið.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur valdið barninu skaða. Það má ekki vera með barn á brjósti á meðan lyfið er tekið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum og unglingum undir 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegir skammtar.

Akstur:
Lyfið hefur engin áhrif á aksturshæfni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.