Diovan

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Valsartan

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare

Diovan inniheldur virka efnið valsartan. Það er hjartalyf sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast angíótensín II blokkar. Það hindrar áhrif angíótensíns II sem er eitt öflugasta æðaþrengjandi efni í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II vatnsútskilnað í nýrum, sem eykur rúmmál blóðs og stuðlar frekar að hækkun blóðþrýstings. Valsartan stuðlar þannig að blóðþrýstingslækkun vegna æðavíkkunar og aukins vatnsútskilnaðar. Diovan er notað við of háum blóðþrýstingi og fyrir sjúklinga með hjartabilun. Þegar þörf er á mikilli lækkun blóðþrýstings er lyfið gefið með þvagræsilyfjum, t.d. hýdróklórtíazíði. Lyfið má einnig gefa með öðrum blóðþrýstingslyfjum. Valsartan veldur færri aukaverkunum en þau lyf sem hindra myndun angíótensíns II og þolist yfirleitt betur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Upphafsskammtur Diovan mixtúru, lausnar er 20 mg (samsvarar 7 ml af mixtúrunni) einu sinni á sólarhring fyrir börn og unglinga léttari en 35 kg og 40 mg (samsvarar 13 ml af mixtúrunni) einu sinni á sólarhring fyrir þá sem eru 35 kg eða þyngri. Stilla skal skammtinn af í samræmi við svörun blóðþrýstingsins upp í að hámarki 40 mg af valsartani einu sinni á sólarhring (samsvarar 13 ml af mixtúrunni) fyrir börn og unglinga sem eru léttari en 35 kg og 80 mg af valsartani (samsvarar 27 ml af mixtúrunni) fyrir börn og unglinga sem eru 35 kg eða þyngri.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 2 klst. og hámarkslækkun blóðþrýstings kemur fram innan 4-6 klst. eftir stakan skammt. Hámarksáhrif nást yfirleitt innan 2-4ra vikna.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum og upprunalegum umbúðum, varið ljósi og raka, við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Mixtúruna má geyma við eða undir stofuhita í 3 mánuði eftir opnun.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru almennt mjög vægar og rannsóknir sýna að algengi þeirra er álíka mikið og hjá einstaklingum sem ekki taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hjartsláttartruflanir        
Sundl        
Svimi þegar staðið er upp        
Sýkingar        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Fylgjast þarf vel með kalíumþéttni í blóði hjá þeim sjúklingum sem fá valsartan og taka kalíumsparandi þvagræsilyf eða kalíum inn aukalega. Það sama á við um önnur lyf sem geta aukið kalíum í blóði. Einnig er æskilegt að fylgjast með styrk litíums í blóði við samtímis notkun valsartans og litíumsalta. Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf geta aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif valsartans.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Börn 6-18 ára við háþrýstingi: skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða, og aukið líkur á aukaverkunum lyfsins. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Mixtúran inniheldur súkrósa sem sykursjúkir þurfa að taka tillit til.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.