Hjartamagnýl

Segavarnarlyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Asetýlsalicýlsýra

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. júní, 2007

Hjartamagnýl inniheldur virka efnið asetýlsalicýlsýru. Í stærri skömmtum (500-1000 mg) hefur efnið bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi verkun en í minni skömmtum (75-150 mg) hemur efnið samloðun blóðflaga og lengir storknunartíma blóðs. Hjartamagnýl er notað til blóðþynningar. Það er notað fyrirbyggjandi gegn blóðtappamyndun, það minnkar líkur á blóðþurrðareinkennum frá heila og á slagi og er líka notað fyrirbyggjandi hjá sjúklingum með hjartaöng og hjartadrep.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Sýruþolnar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
75-150 mg daglega. Sýruþolnu töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Þær má hvorki mylja, brjóta né tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Ekki þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita og varið raka þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef það gleymist yfir daginn skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Einkenni ofskömmtunar eru suð fyrir eyrum, heyrnardeyfð, höfuðverkur, svimi og hraður andardráttur.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Meltingartruflanir          
Mæði eða öndunarerfiðleikar      
Óeðlilegar blæðingar      
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Útbrot, kláði      

Milliverkanir

Lyfið getur minnkað áhrif þvagræsilyfja og blóðþrýstingslækkandi lyfja. Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • Ef um astmalyf sé að ræða þarf eftirfarandi líka að koma fram:
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með astma
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir fengið magasár
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með blæðingasjúkdóm

Meðganga:
Notkun lyfsins er talin örugg í skömmtum sem eru innan við 100 mg á dag, undir eftirliti.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 16 ára án samráðs við lækni.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Geta verið viðkvæmari fyrir aukaverkunum lyfsins.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið getur valdið ofnæmi.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.