Kåvepenin Frukt

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fenoxýmetýlpenicillín

Markaðsleyfishafi: Viatris ApS | Skráð: 1. október, 1985

Fenoxýmetýlpenicillín er sýklalyf sem tilheyrir flokki pensilínlyfja. Það hefur áhrif á margar tegundir baktería sem valda sýkingum, t.d. í öndunarfærum, eyrum og munni, en ónæmi baktería fyrir lyfinu fer vaxandi. Lyfið er einnig notað til þess að fyrirbyggja sýkingar, eins og hjá sjúklingum sem hafa fengið gigtsótt og fyrir tanndrátt hjá sjúklingum með gerviloku í hjarta. Fenoxýmetýlpenicillín þolist yfirleitt vel. Það getur þó, eins og önnur pensilínlyf, valdið miklum ofnæmisviðbrögðum. Einkenni á borð við hita, bólgna tungu eða háls og öndunarerfiðleika þýða yfirleitt að viðkomandi hafi ofnæmi fyrir öllum pensilínsamböndum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Börn: 12,5-25 mg á hvert kg líkamsþyngdar í senn 2-3svar á dag. Lyfið takist inn á fastandi maga, 1 klst. fyrir eða 2 klst. eftir máltíð. Mixtúran hristist fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýking er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Eftir inntöku nær lyfið hámarksþéttni á 30-60 mín.

Verkunartími:
Misjafn eftir því hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum þar sem börn hvorki ná til né sjá. Uppleyst mixtúra geymist í 2 vikur í kæli.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagsskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið svo lengi sem læknir segir til um eða ljúktu við þann skammt sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur á strik og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fenoxýmetýlpenicillín er venjulega gefið í skamman tíma í senn. Aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu getur fylgt langtímanotkun.


Aukaverkanir

Um 5% þeirra sem taka lyfið finna fyrir einhverjum aukaverkunum. Algengust eru óþægindi frá meltingarvegi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ógleði, niðurgangur          
Útbrot          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú hafir fengið ofnæmisviðbrögð við pensilínlyfi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Þetta lyfjaform er aðallega ætlað börnum.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.