Kairasec

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Candesartan

Markaðsleyfishafi: Medical Valley | Skráð: 1. febrúar, 2017

Kairasec inniheldur virka efnið candesartan. Það er hjartalyf sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast angíótensín II blokkar. Það hindrar áhrif angíótensíns II, eins öflugasta æðaþrengjandi efnis í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II vatnsútskilnað í nýrum, eykur rúmmál blóðs og stuðlar frekar að því að blóðþrýstingur hækkar. Candesartan lækkar því blóðþrýsting með því að víkka út æðar og skilja vatn út úr líkamanum. Lyfið er notað við of háum blóðþrýstingi og til meðferðar hjá sjúklingum með hjartabilun. Þegar þörf er á mikilli lækkun blóðþrýstings er lyfið gefið með þvagræsilyfjum, t.d. hýdróklórtíazíði. Candesartan veldur færri aukaverkunum en þau lyf sem hindra myndun angíótensíns II og það þolist yfirleitt betur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
4-32 mg í senn einu sinni á dag, helst alltaf á sama tíma dags.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 2 klst. Hámarks blóðþrýstingslækkandi verkun kemur fram innan 4ra vikna.

Verkunartími:
24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru almennt vægar og ganga yfir þegar líður á meðferðina. Rannsóknir sýna að þessi einkenni eru álíka mikil og hjá einstaklingum sem ekki taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Höfuðverkur, svimi        
Lágur blóðþrýstingur        
Sýkingar í efri öndunarfærum        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Fylgjast þarf vel með kalíumþéttni í blóði hjá þeim sjúklingum sem fá candesartan og taka kalíumsparandi þvagræsilyf eða kalíum inn aukalega. Það sama á við um önnur lyf sem geta aukið kalíum í blóði. Einnig er æskilegt að fylgjast með styrk litíums í blóði við samtímis notkun candesartans og litíumsalta. Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf geta aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif candesartans.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða, og aukið líkur á aukaverkunum lyfsins. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.