Lioresal

Vöðvaslakandi lyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Baklófen

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare | Skráð: 1. desember, 1972

Baklófen, virka efnið í Lioresal, er við spastískum vöðvakrömpum í beinagrindarvöðum. Baklófen er skylt gamma-amínósmjörsýru (GASS(GABA)) sem er framleidd í líkamanum. Talið er að lyfið dragi úr losun á boðefnunum glútamati og aspartati í mænu, en bæði efnin verka örvandi á taugaboðefni í mænu. Með því að taka lyfið berst minna af boðefnunum frá heila til beinagrindarvöðvanna sem valda spastískum vöðvakrömpum. Baklófen er helst notað við krömpum í þverrákóttum vöðum sem verða til vegna sjúkdóma eða slysa í medulla spinalis. Einnig hefur baklófen reynst vel ungum sjúklingum sem hafa orðið fyrir heilaskaða eða eru með heilasjúkdóm sem veldur spastísku ástandi vöðva.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í mænugöng.

Venjulegar skammtastærðir:
Stungulyfið er eingöngu notað á sjúkrahúsum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Fer eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Fer eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins gefið á sjúkrahúsum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki má hætta inntöku lyfsins skyndilega vegna hættu á aukaverkunum. Hafðu alltaf samráð við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Lyfið er aðeins gefið á sjúkrahúsum.

Langtímanotkun:
Læknir fylgist reglulega með árangri meðferðar.


Aukaverkanir

Óþægindi frá meltingarvegi eru algengustu aukaverkanir lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Andþrengsli og hæg öndun        
Hægur hjartsláttur        
Höfuðverkur, sljóleiki, svimi          
Krampar        
Lækkun eða hækkun á blóðþrýstingi          
Náladofi          
Ógleði, uppköst, hægðatregða          
Sjóntruflanir, þvoglumæli og svefnhöfgi          
Skapgerðarbreytingar          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarbæling        
Þvagtregða        

Milliverkanir

Fylgjast þarf vel með blóðþrýstingi þeirra sem taka inn blóðþrýstingslækkandi lyf. Baklófen getur haft áhrif á virkni eldri geðdeyfðarlyfja

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með geðrænar truflanir
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með parkinsonsveiki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með lömun í öndunarvöðvum
  • þú sért með heilasjúkdóm eða -skemmdir

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára.

Eldra fólk:
Getur verið næmara fyrir aukaverkunum lyfsins, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið slævir viðbragðsflýti og skerðir því aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi getur aukið slævandi áhrif lyfsins. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.