Zyban

Lyf gegn fíkn | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Búprópíón

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. september, 2000

Zyban er hjálparlyf til að hætta reykingum, ásamt stuðningsmeðferð. Lyfið inniheldur ekki nikótín en það hefur áhrif á sömu boðefni í heila og nikótín og dregur þar af leiðandi úr fráhvarfseinkennum og löngun í að reykja. Mælt er með því að byrja lyfjameðferð áður en reykingum er hætt. Best er að drepa í síðustu sígarettunni um 8 dögum eftir að lyfjameðferðin hefst.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
150 mg á dag í 6 daga, síðan 150 mg 2svar á dag í 7-9 vikur. Þegar lyfið er tekið 2svar á dag þurfa að líða minnst 8 klst. milli skammta. Töflurnar gleypist heilar. Má hvorki mylja þær né tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið nær hámarksþéttni í blóði um 3 klst. eftir inntöku. Úr löngun í reykingar dregur smám saman á nokkrum dögum.

Verkunartími:
Lyfið skilst út úr líkamanum á um 10 dögum eftir að töku þess er hætt. Eftir 1 ár frá meðferð halda um 30% ennþá reykbindindi.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Mundu að það þurfa að líða minnst 8 klst. milli skammta.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Engin vandkvæði fylgja því að hætta meðferð. Það er þó ráðlegt að hafa samband við lækni ef þú vilt hætta fyrr en ákveðið var í upphafi meðferðarinnar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stórir skammtar af lyfinu auka líkur á aukaverkunum og geta valdið krömpum. Leitaðu læknis ef þú tekur of stóran skammt.

Langtímanotkun:
Lyfið er yfirleitt ekki notað lengur en í 9 vikur í senn. Rannsóknir á notkun í lengri tíma benda þó ekki til neinna vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru oftast vægar og hverfa eftir nokkurra vikna meðferð. Ógleði af völdum lyfsins getur dvínað ef það er tekið með mat.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun, hiti          
Gula          
Hraður hjartsláttur, hár blóðþrýstingur        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni        
Höfuðverkur, svimi, svefnleysi          
Krampar        
Munnþurrkur, hægðatregða          
Ógleði, uppköst, kviðverkir, meltingartruflanir          
Skapgerðarbreytingar, ofskynjanir        
Truflun á bragðskyni          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti        
Þunglyndi, kvíði, eirðarleysi, skjálfti          
Þvagtregða, aukin tíðni þvagláta        

Milliverkanir

Þær breytingar sem verða á líkamanum við að hætta að reykja, með eða án meðferðar með Zyban, geta haft áhrif á virkni annarra lyfja. Í sumum tilvikum getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum. Ræddu við lækninn eða lyfjafræðing ef þú ert í vafa.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Getur þurft minni skammta.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið. Lyfið getur aukið líkur á krömpum við áfengisfráhvarf.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.