Selexid

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Pívmecillínam

Markaðsleyfishafi: Karo Pharma | Skráð: 1. desember, 1980

Selexid er sýklalyf. Pívmecillínam, innihaldsefni lyfsins, er svokallað forlyf, þ.e. það er ekki virkt í því formi sem það er tekið inn en virkjast í líkamanum. Í líkamanum klofnar það niður í pívalínsýru og mecillínam. Mecillínam er bakteríudrepandi pensilínsamband sem er virki hluti lyfsins, en pívalínsýra er óvirk. Verkunarsvið mecillínams er nokkuð frábrugðið öðrum pensilínum, en það hefur áhrif á aðrar tegundir baktería en almennt gildir um pensilínsambönd. Pívmecillínam er nær eingöngu notað við þvagfærasýkingum, en þó einnig við salmonellusýkingum. Það hefur oftast áhrif á þær tegundir sýkla sem algengast er að valdi sýkingum í þvagrás. Auk þess nær það mikilli þéttni í þvagi þar sem lyfið safnast fyrir áður en það skilst út.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 200-400 mg í senn 3svar á dag. Börn: 20 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag í 3 skömmtum. Töflurnar takist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hæfileg þéttni til þess að hafa áhrif á bakteríur í þvagrás næst á um 2-3 klst. en lengri tími líður þangað til einkenni sýkingarinnar hverfa.

Verkunartími:
Um 6 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið svo lengi sem læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér upp aftur og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Pívmecillínam er aðeins notað í skamman tíma í einu.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi í meltingarvegi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir fengið ofnæmisviðbrögð við pensilínlyfi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með þrengsli í vélinda
  • þú sért með porfýríu

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst ekki í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.