Flucloxacillin WH

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Flúkloxacillín

Markaðsleyfishafi: Williams & Halls | Skráð: 1. ágúst, 2020

Flúkloxacillín er pensilín sýklalyf (beta-laktam sýklalyf). Lyfið er virkt gegn mörgum tegundum baktería og er frábrugðið öðrum pensilínlyfjum að því leyti að bakteríur eiga erfitt með að byggja upp ónæmi fyrir lyfinu. Flúkloxacillín þolist yfirleitt vel. Það getur þó, eins og önnur pensilínlyf, valdið miklum ofnæmisviðbrögðum. Einkenni á borð við hita, bólgna tungu eða háls og öndunarerfiðleika þýða yfirleitt að viðkomandi hafi ofnæmi fyrir öllum pensilínsamböndum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
stungulyf

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1-3g á dag í 3-4 skömmtum. Börn: 25-50 mg á hvert kg líkamsþyngdar á sólarhring í 3-4 skömmtum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Hámarksvirkni lyfsins kemur fram stuttu eftir gjöf í bláæð eða vöðva

Verkunartími:
6-8 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Mjög ólíklegt er að þetta gerist þar sem lyfið er gefið af heilbrigðisstarfsmanni.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er gefið í ákveðinn tíma uns sýking er horfin nema ofnæmi komi upp

Ef tekinn er of stór skammtur:
Mjög ólíklegt er að þetta gerist þar sem lyfið er gefið af heilbrigðisstarfsmanni.

Langtímanotkun:
Lyfið er almennt ekki notað nema í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Algengust eru óþægindi frá meltingarvegi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Óþægindi frá meltingarvegi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi nýrna- eða lifrarsjúkdóm
  • þú hafir fengið ofnæmisviðbrögð við pensilín sýklalyfi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.