Lidbree

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Lídókaín

Markaðsleyfishafi: Gedeon Richter Plc | Skráð: 17. september, 2020

Lidbree inniheldur virka efnið lídókaín og er staðdeyfandi. Þegar það er borið á húð hindrar það að taugaboð berist frá skynfrumum undir húðinni. Lidbree er deyfandi hlaup sem er notað hjá fullorðnum og unglingum frá 15 ára aldri til að koma í veg fyrir verki við kvensjúkdómaaðgerðir, svo sem ísetningu getnaðarvarnar í leg og töku lífsýna fyrir rannsóknarstofuprófanir.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Leghlaup.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknirinn eða ljósmóðirin (hjúkrunarfræðingurinn) munu bera hlaupið á smátt og smátt eftir að hlaupið er sett inn í legið.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Staðdeyfandi verkun lídókaíns kemur fram á 2-5 mínútum.

Verkunartími:
U.þ.b. klukkutími.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lídókaín er almennt ekki notað nema í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Í sumum tilvikum getur blæðing og/eða óvenjulegir verkir komið fyrir eftir notkun hlaupsins við erfiða ísetningu á getnaðarvörn í leg. Í slíkum tilvikum skal tafarlaust framkvæma líkamsskoðun og ómskoðun til að útiloka götun á leginu eða leghálsinum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, sundl          
Magaóþægindi          
Ógleði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið getur borist í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára. Þeir sem eru undir 30 kg fá minni skammt.

Eldra fólk:
Venjulegir skammtar.

Akstur:
Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.