Xylocain

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Hlaup, stungulyf og úðalyf lyfseðilsskylt/Smyrsli lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Lídókaín

Markaðsleyfishafi: Aspen Pharma | Skráð: 1. desember, 1972

Xylocain inniheldur virka efnið lídókaín og er staðdeyfandi. Þegar það er borið á húð hindrar það að taugaboð berist frá skynfrumum undir húðinni. Smyrslið er notað við sársauka í húð, t.d. eftir sólbruna, við áblæstri, skordýrabiti, kláða eða á aumar geirvörtur. Það er einnig notað á slímhúð við sársauka vegna gyllinæðar eða sprungna í endaþarmi. Hlaupið er notað til staðdeyfingar fyrir aðgerðir eins og speglanir og barkaþræðingu og til verkjadeyfingar við blöðrubólgu, þvagrásarbólgu og eftir umskurð hjá börnum. Stungulyfið er notað til deyfingar fyrir minni háttar aðgerðir. Úðalyfið er notað til staðdeyfingar fyrir hinar ýmsu aðgerðir.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis smyrsli og hlaup, úðalyf og stungulyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir metur skammtastærðir út frá gerð deyfingar og líkamsástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Staðdeyfandi verkun lídókaíns kemur fram á nokkrum mín.

Verkunartími:
Misjafn eftir lyfjaformi.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lídókaín er almennt ekki notað nema í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytt húðskyn          
Hjartsláttartruflanir, hjartastopp      
Hlaup, smyrsli og úðalyf:              
Hægur hjartsláttur, breyting á blóðþrýstingi          
Meðvitundarleysi og krampar      
Ógleði, uppköst, sundl          
Stungulyf:              
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi. Þegar smyrslið er notað á börn yngri en 12 ára mega skammtar ekki vera stærri en 0,1 g á hvert kg líkamsþyngdar.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Akstur:
Lyfið getur skert hreyfigetu og samhæfni tímabundið.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.