Xylocain adrenalin

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Adrenalín Lídókaín

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca

Lyfið er notað til staðdeyfingar og leiðsludeyfingar. Adrenalín er æðaherpandi efni og því má ekki nota lyfið þegar deyfa á fingur, tær, getnaðarlim, nefbrodd eða eyra vegna takmarkaðs blóðflæðis til þessara svæða. Lídókaín er dæmigert staðdeyfilyf sem hindrar taugaboð. Verkun fæst fljótt og stendur lengur en ella vegna æðaherpandi verkunar adrenalíns. Staðdeyfilyf verka með því að hindra myndun og flutning taugaboða um taugar og taugaenda. Almennt gildir um staðdeyfilyf að sársauki hverfur áður en tilfinning og hreyfigeta þverr, en það er háð lyfinu sem er notað og hvar það er gefið. Xylocain adrenalin án rotvarnarefnis er notað til staðdeyfingar við tanndrátt, tannviðgerðir og minni háttar aðgerðir í tannholdi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir metur skammtastærðir út frá gerð deyfingar og líkamsástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Staðdeyfandi verkun lídókaíns kemur fram á nokkrum mín.

Verkunartími:
Lídókaín sjálft er skammvirkt, adrenalín lengir verkunartíma þess nokkuð.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á svölum stað (8-15°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Við ofskömmtun með lídókaíni sjást einkenni frá heila, hjarta og æðakerfi. Meðferð er eftir einkennum. Of stórir skammtar af adrenalíni valda blóðþrýstingsfalli, hjartslætti, hjartsláttartruflunum, skjálfta og hræðslu.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytt húðskyn          
Hjartsláttartruflanir, hjartastopp      
Hægur hjartsláttur, breyting á blóðþrýstingi          
Meðvitundarleysi og krampar      
Ógleði, uppköst, sundl          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Akstur:
Lyfið getur skert hreyfigetu og samhæfni tímabundið.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Adrenalín sem gefið er með staðdeyfilyfjum er ekki bannað. Notkun þessa staðdeyfilyfs er leyfð við æfingar og í keppni.

Annað:
Varast ætti að gefa lyfið í æð. Ekki er ráðlegt að gefa lyfið í sýkt svæði.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.