Xylocain án rotvarnarefna

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Lídókaín

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca | Skráð: 1. apríl, 1986

Xylocain án rotvarnarefna inniheldur virka efnið lídókaín og er staðdeyfandi. Þegar það er borið á húð hindrar það að taugaboð berist frá skynfrumum undir húðinni. Hlaupið má nota hjá fullorðnum og börnum í öllum aldurshópum. Það er notað til að deyfa staðbundið fyrir ýmsar skoðanir í endaþarmi, öndunarvegi eða þegar leggur er settur upp. Það má einnig nota Xylocain án rotvarnarefna til að deyfa sársauka af völdum bólgu í þvagblöðru og þvagrás og til verkjadeyfingar eftir umskurð hjá drengjum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hlaup (20 mg/g) í 10 g áfylltum sprautum.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: Ef læknir hefur ávísað Xylocain án rotvarnarefna hlaupi á að fylgja fyrirmælum hans. Annars á að nota það magn sem þarf til að draga úr verkjum. Berið þunnt lag af hlaupinu á það húðsvæði sem á að meðhöndla. Bíðið eins lengi og kostur er með að endurtaka meðferðina og gerið það ekki nema þess gerist þörf. Börn: Ekki á að nota Xylocain án rotvarnarefna hlaup handa börnum yngri en 2 ára nema læknir hafi ávísað því. Skammtar handa börnum yngri en 12 ára eiga ekki að vera stærri en 6 mg/kg. Handa barni sem vegur: - 15 kg má í mesta lagi nota 4,5 g af hlaupi í hvert skipti. - 20 kg má í mesta lagi nota 6 g af hlaupi í hvert skipti. - 30 kg má í mesta lagi nota 9 g af hlaupi í hvert skipti. Ekki á að nota Xylocain án rotvarnarefna oftar en 4 sinnum á sólarhring.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Staðdeyfandi verkun kemur fljótt fram eða innan 5 mínútna.

Verkunartími:
Um 20-30 mínútur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Nota má Xylocain án rotvarnarefna hlaup með mat og drykk. Ef Xylocain án rotvarnarefna hlaup hefur verið notað í munn eða kok má ekki borða fyrr en 2 tímum eftir deyfinguna til að koma í veg fyrir ásvelgingu.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymið við lægri hita en 25°C. Xylocain án rotvarnarefna hlaup má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Lídókaín er almennt ekki notað nema í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ofnæmisviðbrögð, útbrot, kláði og öndunarerfiðleikar          
Særindi í hálsi eftir aðgerð þegar barkaslanga hefur verið smurð með lyfinu          

Milliverkanir

Sjúklingar sem fá meðferð með lyfjum af flokki III við hjartsláttartruflunum (t.d. amiodaron) eiga að vera undir nánu eftirliti og hafa á í huga að taka hjartarafrit þar sem áhrif á hjartað geta verið samleggjandi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú ert með ofnæmi fyrir staðdeyfilyfjum af sama flokki og Xylocain (t.d. prílókaíni eða cinchokaíni)

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Nota má Xylocain án rotvarnarefna hlaup meðan barn er á brjósti. Ekki má nota Xylocain án rotvarnarefna hlaup á geirvörturnar rétt fyrir gjöf. Ef Xylocain án rotvarnarefna hlaup hefur verið borið á geirvörturnar er mjög mikilvægt að það sé hreinsað vel af áður en barnið er sett á brjóst.

Börn:
Ekki á að nota Xylocain án rotvarnarefna hlaup handa börnum yngri en 2 ára nema læknir hafi ávísað því.

Eldra fólk:
Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum.

Akstur:
Lyfið getur skert hreyfigetu og samhæfni tímabundið.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.