Xylocain Dental Adrenalin

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Adrenalín Lídókaín

Markaðsleyfishafi: Dentsply | Skráð: 1. desember, 1983

Xylocain Dental adrenalin er notað til leiðsludeyfingar og íferðardeyfingar í tenglum við tanndrátt, tannviðgerðir og aðrar aðgerðir í tannholdi. Lyfið inniheldur tvö virk innihaldsefni, lídókaín og adrenalín. Adrenalín er æðaherpandi efni. Lídókaín er dæmigert staðdeyfilyf sem hindrar taugaboð. Verkun fæst fljótt og stendur lengur en ella vegna æðaherpandi verkunar adrenalíns. Staðdeyfilyf verka með því að hindra myndun og flutning taugaboða um taugar og taugaenda. Almennt gildir um staðdeyfilyf að sársauki hverfur áður en tilfinning og hreyfigeta þverr, en það er háð lyfinu sem er notað og hvar það er gefið.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir metur skammtastærðir út frá gerð deyfingar og líkamsástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
2-3 mín. eftir íferðardeyfingu. Við deyfingu í neðri tanngarðstaug líða a.m.k. 5 mín.

Verkunartími:
Við íferðardeyfingu er verkunartími um 60 mín. Eftir deyfingu í neðri tanngarðstaug endist deyfing í a.m.k. 2 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Fresta skal fæðuneyslu þar til starfsemi og tilfinning er orðin eðlileg á ný þar sem hætta er á að fólk bíti sig í varir, tungu, slímhúð í kinnum eða holdgóm af slysni.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á svölum stað (8-15°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfi hefur verið notaður eða ef barn hefur fyrir slysni komist í lyfið á að hafa samband við lækni eða sjúkrahús. Fyrstu einkenni ofskömmtunar eru yfirleitt dofi í vörum og í kringum munn, svimatilfinning, ofnæm heyrn, suð fyrir eyrum og stundum sjóntruflanir.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.


Aukaverkanir

Aukaverkanir af völdum lyfsins eru mjög sjaldgæfar í þeim skömmtum sem notaðir eru við tannlækningar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hjartastopp      
Meðvitundarleysi og krampar      
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Akstur:
Lyfið getur skert hreyfigetu og samhæfni tímabundið.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Adrenalín sem gefið er með staðdeyfilyfjum er ekki bannað. Notkun þessa staðdeyfilyfs er leyfð við æfingar og í keppni.

Annað:
Ekki er ráðlagt að gefa lyfið í sýkt svæði. Forðast skal að gefa lyfið í æð vegna hættu á eituráhrifum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.