Ventoline

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Salbútamól

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. desember, 1972

Ventoline er skjótvirkt astmalyf. Salbútamól, virka efni lyfsins, veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar með því öndunarveginn og auðveldar öndun. Lyfið slær fljótt á einkenni astma en það hefur ekki áhrif á sjálfan sjúkdóminn. Áhrif salbútamóls eru því tiltölulega skammvinn. Ef lyfið er notað á undan bólgueyðandi astmalyfjum við slæmum astma komast síðarnefndu lyfin betur í lungun og hafa meiri áhrif.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innúðalyf, innöndunarduft (Diskus) og lausn með öndunarvél.

Venjulegar skammtastærðir:
Innúðalyf: 1-2 skammtar (100-200 míkrógrömm) í senn allt að 4 sinnum á dag. Innöndunarlyf (Diskus): 1 skammtur (200 míkrógrömm) í senn allt að 4 sinnum á dag. Lausn í öndunarvél: 2,5-5 mg í senn allt að 4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nokkrar mín.

Verkunartími:
4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er venjulega notað eftir þörfum. Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Notaðu þá skammta sem þú átt eftir með reglulegu millibili það sem eftir er dags. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Læknir þarf að fylgjast með astma svo að bólgur versni ekki án þess að sjúklingur verði þess var.


Aukaverkanir

Margar aukaverkanir lyfsins eru verstar í upphafi en minnka með áframhaldandi meðferð. Það getur í einstökum tilfellum valdið einkennum um ofvirkni hjá börnum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot          
Krampar        
Skjálfti          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Upplýsingar skortir til þess að meta áhættu fyrir barnið ef mjólkandi móðir tekur lyfið.

Börn:
Þegar lyfið er gefið börnum getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Þegar lyfið er gefið eldra fólki getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Akstur:
Sumar aukaverkanir lyfsins geta skert aksturshæfni. Ekki er ráðlegt að aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.