Solian

Sefandi lyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Amísúlpríð

Markaðsleyfishafi: Sanofi | Skráð: 1. janúar, 2005

Solian inniheldur virka efnið amísúlpríð. Lyfið tilheyrir nýjum flokki sefandi lyfja sem eru efnafræðilega óskyld eldri sefandi lyfjum. Þar sem áhrif lyfsins á boðefnakerfi í heilanum er nokkuð frábrugðin áhrifum eldri lyfjanna veldur það síður aukaverkunum eins og hreyfitruflunum sem eru meira áberandi hjá eldri lyfjunum. Solian er notað við bráðum og langvinnum geðtruflunum vegna geðklofa.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
50-800 mg á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir sjúklingum og sjúkdómsástandi.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Þyngdaraukning getur komið fram við notkun lyfsins í langan tíma.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkun lyfsins er svefnleysi sem getur komið fram hjá um 10% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brjóstastækkun karlmanna          
Getuleysi, fullnægingarerfiðleikar          
Mjólkurflæði, tíðateppa, brjóstaverkir          
Munnþurrkur, hægðatregða          
Ógleði og uppköst          
Ósjálfráðar hreyfingar          
Ótti, óróleiki          
Skert meðvitund      
Svefnleysi, svefnhöfgi          
Útbrot og mikill kláði          
Vöðvastífni, krampar, hiti      
Þyngdaraukning          

Milliverkanir

Amísúlpríð getur aukið sljóvgandi áhrif róandi lyfja sem og haft áhrif á verkun blóðþrýstingslækkandi lyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með parkinsonsveiki
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, gæta skal varúðar við notkun lyfsins.

Akstur:
Lyfið getur skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.