Serevent

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Salmeteról

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline

Serevent er langvirkt astmalyf sem er notað við astma og langvinnri berkjubólgu. Salmeteról, virka efni lyfsins, veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar öndunarveginn og auðveldar með því móti öndun. Vegna langrar verkunar er salmeteról hentugt í stuðningsmeðferð með bólguhemjandi astmalyfjum. Berkjuvíkkandi áhrif salmeteróls valda því að bólgueyðandi lyfin komast betur í lungun og hafa kröftugri áhrif. Það er notað meðal annars fyrir þá sem eru með áreynsluastma og þá sem eru með mikil astmaeinkenni á nóttunni. Áhrif lyfsins koma ekki strax fram eftir innöndun og því hentar það ekki sem neyðarlyf við einkennum astma.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innúðalyf eða innöndunarduft.

Venjulegar skammtastærðir:
Innúðalyf: Fullorðnir: 2-4 skammtar í senn 2svar á dag. Börn eldri en 4ra ára: 2 skammtar í senn 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 25 míkrógrömm salmeteról. Innöndunarduft (Diskus): Fullorðnir: 1-2 skammtar í senn 2svar á dag. Börn eldri en 4ra ára: 1 skammtur í senn 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm salmeteról.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
10-20 mín., full verkun næst á 2-3 klst.

Verkunartími:
Um 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ef úðalyfið er geymt á köldum stað getur virkni drifefnisins minnkað.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu skammtinum sem gleymdist og haltu áfram að nota lyfið eins og venjulega.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni þar sem sjúkdómurinn getur versnað.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Læknir þarf að fylgjast með astma svo að bólgur versni ekki án þess að sjúklingur verði þess var.


Aukaverkanir

Margar aukaverkanir lyfsins koma aðeins fyrir í upphafi en hverfa þegar meðferð er haldið áfram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttarónot          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttartruflanir        
Höfuðverkur, skjálfti          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 4ra ára. Þegar lyfið er gefið börnum getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Þegar lyfið er gefið eldra fólki getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Akstur:
Sumar aukaverkanir lyfsins geta skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.