Trixeo Aerosphere

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Búdesóníð Formóteról Glýkópyrroníum

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca | Skráð: 9. desember, 2020

Trixeo Aerosphere inniheldur þrjú virk efni, formóteról, glýkópyrroníum og búdesóníð. Búdesóníð er barksteri með bólgueyðandi verkun í lungum sem dregur úr astmaeinkennum og að astmi versni. Formóteról og glýkópyrróníum eru berkjuvíkkandi lyf. Þau valda vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkka öndunarveginn og auðveldar með þeim hætti öndun. Lyfið er notað í meðferð við lungnateppu hjá fullorðnum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innúðalyf.

Venjulegar skammtastærðir:
2 skammtar í senn 2svar á dag. Það á að skola munninn með vatni eftir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-3 mín. eftir innöndun.

Verkunartími:
A.m.k. 12 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Eftir opnun skal nota innöndunartækið innan 3 mánaða.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvöfaldan skammt til að bæta upp fyrir þann sem gleymdist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða Eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Einkenni sem geta komið fram eru hraðari hjartsláttur, skjálfti, sjóntruflanir, munnþurrkur, höfuðverkur og ógleði.

Langtímanotkun:
Lyfið er ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting í hálsi, hæsi og hósti          
Hjartsláttarónot          
Höfuðverkur, þreyta, ógleði          
Kvíði          
Sveppasýking í munni og hálsi          
Sýkingar í öndunar- og þvagfærum          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vöðvakrampar          
Öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið lungnasýkingu, sér í lagi ef þú hefur fengið berkla
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Það á ekki að taka lyfið á meðgöngu nema læknir segir að þú megir það.

Brjóstagjöf:
Það á ekki að taka lyfið á meðgöngu nema læknir segir að þú megir það.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á virkni lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.

Annað:
Mikilvægt er að skola munninn með vatni eftir notkun til að sporna við hættu á þruskusýkingu í munni og koki.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.