Oxis Turbuhaler

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Formóteról

Markaðsleyfishafi: AstraZeneca A/S | Skráð: 1. október, 1997

Oxis Turbuhaler er langvirkt astmalyf. Virka efni lyfsins, formóteról, veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar öndunarveginn og auðveldar með því móti öndun. Vegna langrar verkunar er formóteról hentugt í stuðningsmeðferð með bólguhemjandi astmalyfjum. Berkjuvíkkandi áhrif formóteróls valda því að bólgueyðandi lyfin komast betur í lungun og hafa þar af leiðandi meiri áhrif. Oxis Turbuhaler er notað meðal annars fyrir þá sem eru með áreynsluastma og þá sem eru með mikil astmaeinkenni á nóttunni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft.

Venjulegar skammtastærðir:
4,5-18 míkrógrömm í senn 1-2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-3 mín.

Verkunartími:
U.þ.b. 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni þar sem sjúkdómurinn getur versnað.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Læknir þarf að fylgjast með astma svo að bólgur versni ekki án þess að sjúklingur verði þess var.


Aukaverkanir

Margar aukaverkanir lyfsins eru verstar í upphafi en minnka með áframhaldandi meðferð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttarónot          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttartruflanir        
Höfuðverkur, skjálfti          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of háan blóðþrýsting
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins fyrir þungaðar konur.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.