Trimbow

Öndunarfæralyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Formóteról Glýkópyrroníum Beklómetasón

Markaðsleyfishafi: Chiesi Farmaceutici S.p.A | Skráð: 14. janúar, 2021

Trimbow er innöndunarlyf sem inniheldur þrjú virk efni, beklómetason, formóteról og glýkópýrróníum. Beklómetason er sykursteri sem hefur bólgueyðandi áhrif og er notaður til að minnka bólgu í langivnnum bólgusjúkdómum í öndunarvegi. Formóteról og glýkópýrróníum eru lyf sem hafa áhrif berkjuvíkkandi áhrif. Trimbow er notað sem viðhaldsmeðferð hjá fullorðnum með langvinna lungnateppu eða astma. Ekki nota lyfið til að meðhöndla skyndileg andnauðar- eða másköst


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innúðalyf og innöndunarduft.

Venjulegar skammtastærðir:
2 skammtar 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-3 mínútur.

Verkunartími:
12 tímar.

Geymsla:
Innúaðalyf: Lyfið er geymt í kæli fyir opnun. Eftir opnun geymist það í 3 mánuði við stofuhita. Innöndunarduft: Þegar pokinn hefur verið rofinn skal nota lyfið innan 6 vikna og geyma á þurrum stað.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu það um leið og þú manst eftir því. Ef næstum er komið að næsta skammti skaltu ekki taka skammtinn sem gleymdist heldur taka næsta skammt á réttum tíma. Ekki má tvöfalda skammtinn.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Það á að hætta töku lyfsins í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur var tekinn inn eða barn notar lyfið skal hafa strax samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Landspítalans (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur          
Lungnabólga, berkjubólga          
Mæði eða öndunarerfiðleikar      
Ofnæmisviðbrögð, útbrot, kláði og öndunarerfiðleikar      
Raddtruflun          
Sveppasýking í munni og hálsi          

Milliverkanir

Getur milliverkað með ýmsum lyfjum. Láttu lækni vita hvaða lyf þú tekur.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • hvort þú sért með gláku
  • hvort þú sért með sykursýki
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta-, lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú sért með lág kalíumgildi í blóði

Meðganga:
Lyfið á helst ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið á helst ekki að nota með barn á brjósti.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegir skammtar.

Akstur:
Lyfið hefur engin áhrif á hæfni til aksturs.

Áfengi:
Áfengi getur aukið aukaverkanir lyfsins á hjarta.

Íþróttir:
Lyfið er leyft í takmörkuðu magni í keppni.

Annað:
Eftir notkun lyfsins á að skola munninn eða gúlgra með vatni án þess að kyngja því, eða bursta tennurnar til þess að draga úr hættu á að fá sveppasýkingu í munn og kok.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.