Clozapine Actavis

Sefandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klózapín

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. júlí, 2014

Clozapine Actavis inniheldur virka efnið klózapín. Klózapín var fyrsta lyfið sem kom fram í nýjum flokki sefandi lyfja. Það er efnafræðilega óskylt eldri lyfjum í þessum flokki og áhrif þess á boðefnakerfi í heilanum eru frábrugðin áhrifum eldri lyfja. Klózapín hefur kröftug áhrif á flest einkenni geðklofa og veldur ekki parkinsonslíkum hreyfitruflunum sem er algeng aukaverkun sefandi lyfja. Meðferð er aðeins hafin undir eftirliti á sjúkrahúsi. Klózapín er notað við geðklofa þegar önnur lyf hafa ekki gagnast eða ef sjúklingur þolir ekki aukaverkanir þeirra.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
12,5-150 mg í senn 1-2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 3 mánuðir.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Ef lyfið gleymist í tvo eða fleiri daga í röð skaltu hafa samband við lækni.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta komið fram aftur þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einkenni eins og sljóleika, meðvitundarleysi, krampa, óráð, ofskynjanir eða öndunarerfiðleika skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Þyngdaraukning getur komið fram sé lyfið notað lengi. Lyfið getur valdið blóðbreytingum og skert lifrarstarfsemi. Fylgjast á með blóði og lifrarstarfsemi á meðan lyfið er notað.


Aukaverkanir

Alvarlegasta aukaverkun lyfsins er fækkun hvítra blóðkorna sem kemur fram hjá um 1-2% þeirra sjúklinga sem taka lyfið. Þessi aukaverkun er afturkræf ef notkun lyfsins hættir nógu fljótt eftir að hún kemur fram. Algengast er að þessi aukaverkun komi fram í byrjun meðferðar, eða á fyrstu 18 vikunum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun, hiti          
Gula          
Háþrýstingur, lágþrýstingur og yfirlið          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttartruflanir        
Hraður hjartsláttur          
Hreyfingatregða          
Hægðatregða          
Höfuðverkur, skjálfti, þreyta          
Munnþurrkur, aukin munnvatnsmyndun          
Ógleði, uppköst, lystarleysi          
Sljóleiki          
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti        
Öndunarbæling        
Þokusýn          
Þvagteppa eða ?leki        
Þyngdaraukning          

Milliverkanir

Klózapín getur aukið sljóvgandi áhrif annarra lyfja sem og blóðþrýstingslækkandi lyfja. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • Ef um astmalyf sé að ræða þarf eftirfarandi líka að koma fram:
 • Ef um stungulyf eða töflur sé að ræða þurfa eftirfarandi atriði einnig að koma fram:
 • Ef um stungulyf sé að ræða þurfa eftirfarandi atriði einnig að koma fram:
 • hvort þú sért með beinþynningu
 • hvort þú sért með gláku
 • hvort þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
 • þú sért með hjartasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi bólgusjúkdóm í meltingarvegi
 • hvort þú sért með eða hefur verið með sár í maga eða skeifugörn
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
 • þú sért með hjartasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 16 ára.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur sljóvgandi áhrif og getur dregið úr viðbragðsflýti. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.